POTVRDE O ŽIVOTU ZA INOSTRANE PENZIONERE

 

Kako bi se nesmetano vršila dalja isplata penzije, inostrani zavodi za penzijsko osiguranje s vremena na vreme traže da im se dostave potvrde o životu korisnika penzije. Ove potvrde su dokaz da je penzioner, kom se uplaćuje mesečna penzija, živ i da on, a ne neko drugi, podiže penziju.

Ova potvrda se izdaje, najčešće, jednom godišnje, na zahtev inostranog nosioca osiguranja, a može je overiti Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, diplomatsko-konzularno predstavništvo ili javni beležnik (notar).

Republički PIO fond potvrde overava besplatno i ona se može obaviti u svim filijalama i ispostavama, a penzioneru je, za identifikaciju, potrebna samo lična karta. Ukoliko se radi o nemoćnoj i nepokretnoj osobi, mora se angažovati notar, koji će, uz za to predviđenu tarifu, tu uslugu obaviti u kućnim uslovima.

Obrazci potvrda o životu za penzije iz inostranstva mogu se preuzeti na sajtu Fonda PIO Srbije.