POKRAJINSKI SEKRETAR DR ZORAN MILOŠEVIĆ POSETIO PMF

Pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost dr Zoran Milošević sa pomoćnicima dr Vladimirom Stojanovićem i prof. dr Anastazijom Stojšić Milosavljević, posetio Prirodno-matematički fakultet , i tom prilikom svečano otvorio renovirani Herbar na Departmanu za biologiju i ekologiju i obišao lokaciju budućeg objekta Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo.

Pokrajinska vlada je donela rešenje da se Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu usmeri 12,5 miliona dinara za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novog objekta za potrebe Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo. Tokom prethodnih konkursa (od 2017. do 2019. godine), izdvojeno je skoro osam miliona dinara za renoviranje herbarijuma na Departmanu za biologiju i ekologiju.

 

 

 

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo novosadskog PMF-a osnovan je 1962. kao Katedra za geografiju na Filozofskom fakultetu i tokom svih ovih godina razvijao i postao, u zemlji i šire, jedna od najpoznatijih visokoškolskih i naučnih institucija iz oblasti geografije, turizma, hotelijerstva i gastronomije. Današnji Departman je složena, tehnički visoko opremljena istitucija sa oko 2000 studenata. Ukupna površina koju koristi Departman iznosi nešto preko 1100 kvadratnih metara (ukupna površina PMF-a iznosi 23.458 m2, što znači da Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo ne pokriva ni 5 % celokupnog prostoru fakulteta, dok pri tome učestvuje sa skoro 40% u ukupnom broju studenata na PMF-u), te su ova sredstva namenjna pripremi tehničke i projektne dokumentacije za izgradnju modernog centra za nastavni i praktični rad. Predviđeno je da nova zgrada bude izgrađena iza čuvene “Plave zgrade”, da ima oko 4.500 kvadratnih metara, 4 sprata sa optimalnim brojem laboratorija i kabineta za praktičnu nastavu.

Herbarijum Departmana za biologiju i ekologiju je naučna kolekcija koja je od 2003. godine registrovana u međunarodnom registru naučnih herbarijuma Index Herbariorum, kada joj je i dodeljen prepoznatljiv akronim BUNS. Prva kolekcija je nastala 1947. godine na tadašnjoj Višoj pedagoškoj školi u Novom Sadu u okviru grupe botaničkih predmeta. Danas Herbarijumska zbirka Herbarium Universitatis studiorum Neoplantensi, broji više od 250.000 eksikata organizovanih u 13 kolekcija – u zbirci se nalaze i materijali sa područja Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Austrije, Rusije, Belorusije, Grčke, Albanije, Italije, Rusije, Ukrajine, USA i sa Tajlanda. Herbarijum je kao muzejska kolekcija otvoren za naučnu, stručnu delatnost i za posetioce.

 

Herbarijumski prostor je rekonstruisan sredstvima koje je obezbedio Pokrajinski sekretariajt za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost u ukupnom iznosu od osam miliona dinara. Ovim sredstvima trajno su rešeni problemi prostora, i postavljanje savremenih kompakt ormana za čuvanje eksikata. Obiman posao rekonstrukcije obavljan je sukcesivno tri godine, pripremajući se za trajno lociranje naučno važne, ali i nacionalno i istorijski vredne kolekcije. Katedra za botaniku je iz sredstava projekata koji se realizuju u njenim laboratorijama obezbedila tehničke uređaje za održavanje mikroklime u Herbarijumu kao i optičke uređaje za rad sa kolekcijama i informatičku i foto podršku. U Herbarijumu se čuvaju i primerci koji su stariji od datuma osnivanja Herbarijuma dobijeni razmenom materijala kao i primerci mnogih vrsta koje se danas više ne mogu naći u prirodi i na staništima prvenstveno Autonomne pokrajine Vojvodine.