RASPORED BOGOSLUŽENJA U NOVOSADSKIM HRAMOVIMA TOKOM VASKRSA

  

 

SABORNI HRAM

Velika subota: Liturgija u 13.30 sati.

Nedelja – Uskrs: Jutrenje u ponoć, Prva liturgija u nastavku Jutrenja, Liturgija u 9 sati, Večernje u 18.

Ponedeljak (drugi dan Uskrsa): Jutrenje u 8 sati, Liturgija u nastavku Jutrenja, Večernje u 19 sati.

 

USPENSKI HRAM

Velika subota: Liturgija u 13 sati.

Nedelja – Uskrs: Jutrenje u ponoć, Prva liturgija u nastavku Jutrenja, Liturgija u 9 sati, Večernje u 19.

Ponedeljak (drugi dan Uskrsa): Jutrenje u 8 sati, Liturgija u nastavku Jutrenja, Večernje u 19 sati.

 

ALMAŠKI HRAM

Velika subota: Liturgija u 12 sati.

Nedelja – Uskrs: Jutrenje u ponoć, Prva liturgija u nastavku Jutrenja, Liturgija u 9 sati, Večernje u 19.

Ponedeljak (drugi dan Uskrsa): Jutrenje u 8 sati, Liturgija u nastavku Jutrenja, Večernje u 19 sati.

 

NIKOLAJEVSKI HRAM

Velika subota: Liturgija u 12.30 sati.

Nedelja – Uskrs: Jutrenje u 5 sati, Liturgija u nastavku Jutrenja.

Ponedeljak (drugi dan Uskrsa): Jutrenje u 8 sati, Liturgija u nastavku Jutrenja, Večernje u 19 sati.

 

SVETOJOVANSKI HRAM

Velika subota: Liturgija u 10 sati.

Nedelja – Uskrs: Jutrenje u ponoć, Prva liturgija u nastavku Jutrenja, Liturgija u 9 sati, Večernje u 19.

Ponedeljak (drugi dan Uskrsa): Jutrenje u 8 sati, Liturgija u nastavku Jutrenja, Večernje u 19 sati.

 

HRAM NA TELEPU

Velika subota: Liturgija u 12 sati.

Nedelja – Uskrs: Jutrenje u ponoć, Prva liturgija u nastavku Jutrenja, Liturgija u 9 sati, Večernje u 19.

Ponedeljak (drugi dan Uskrsa): Jutrenje u 7.30 sati, Liturgija u nastavku Jutrenja, Večernje u 19 sati.

 

HRAM NA KLISI

Velika subota: Liturgija u 10 sati.

Nedelja – Uskrs: Jutrenje u ponoć, Prva liturgija u nastavku Jutrenja, Liturgija u 9 sati, Večernje u 18.

Ponedeljak (drugi dan Uskrsa): Jutrenje u 8 sati, Liturgija u nastavku Jutrenja, Večernje u 19 sati.

 

HRAM NA BISTRICI

Velika subota: Liturgija u 12 sati.

Nedelja – Uskrs: Jutrenje u ponoć, Prva liturgija u nastavku Jutrenja, Liturgija u 9 sati, Večernje u 19.

Ponedeljak (drugi dan Uskrsa): Jutrenje u 8 sati, Liturgija u nastavku Jutrenja, Večernje u 19 sati.

 

GRKOKATOLIČKA CRKVA SV. APOSTOLA PETRA I PAVLA

Velika subota: Služba Sv. Vasilija velikog s Večernjim u 9 sati, Vaskršnje jutrenje u 20.

Nedelja – Uskrs: Arhijerejska liturgija s posvećenjem pashalnog jela u 10 sati, Recitovana služba Božja u 18.